Adres
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
faks: +34 (952) 535 258
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703Numer identyfikacji podatkowej: B-92105097
Wlasciciel przedsiebiorstwa: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies (ciasteczka)
Ciasteczka krótko wyjaśnione:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika w celu przechowywania niektórych informacji. Przy następnej wizycie na naszej stronie za pomocą tego samego urządzenia informacje przechowywane w plikach cookie zostaną odesłane z powrotem na naszą stronę internetową ("plik cookie pierwszej strony") lub na inną stronę internetową, do której należy plik cookie ("plik cookie strony trzeciej").

Poprzez informacje przechowywane i zwracane w pliku cookie odpowiednia strona internetowa rozpoznaje, że użytkownik uzyskał już do niej dostęp i odwiedził ją za pomocą przeglądarki swojego urządzenia końcowego. Używamy tych informacji, aby móc optymalnie wyświetlić stronę internetową użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami.

Jednak tylko sam plik cookie jest identyfikowany na urządzeniu. Każde dalsze przechowywanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę lub jeżeli takie przechowywanie jest absolutnie konieczne, aby móc skorzystać z oferowanej i wywoływanej usługi.

 

Zgoda na wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne do świadczenia usług na tej stronie internetowej, są wykorzystywane dopiero po wyrażeniu zgody. Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie na podstawie powiadomienia przekazanego przez nas na stronie internetowej ("banner cookie"), użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie.

Użytkownik może dostosować ustawienia plików cookie indywidualnie w dowolnym momencie, na przykład poprzez aktywację lub dezaktywację poszczególnych kategorii plików cookie.

 

Dezaktywacja lub usunięcie wszystkich plików cookie

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zasadniczo uniemożliwić przechowywanie plików cookie na jego urządzeniu lub za każdym razem pytany jest, czy zgadza się na ustawienie plików cookie. Po ustawieniu użytkownik może usunąć pliki cookie w dowolnym momencie. Jak to wszystko działa, opisano w funkcji pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej lub wyszukiwania tutaj za pośrednictwem Google.

Ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej witryny.

 

Podstawa prawna

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie na podstawie powiadomienia przekazanego przez nas na stronie internetowej ("banner cookie"), zgodność z prawem przetwarzania danych opiera się na art. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO. Jeśli nie zażądamy zgody, nasz uzasadniony interes (tj. Interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu tej witryny i usług) w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest podstawą prawną wykorzystywania plików cookie.

 

Kategorie używanych plików cookie:

1. Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie wykorzystywane są wyłącznie przez operatora strony internetowej. Te pliki cookie zapewniają funkcje, bez których ta strona nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego absolutnie niezbędnych plików cookie nie można dezaktywować ani aktywować indywidualnie.

2. Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie pozwalają tej stronie internetowej zapisywać informacje już dostarczone przez użytkownika i oferować ulepszone i spersonalizowane funkcje na tej podstawie. Te pliki cookie zbierają i przechowują anonimowe informacje. Te pliki cookie nie śledzą ruchów użytkowników na innych stronach internetowych.

3. Wydajne pliki cookie
Wydajne pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania z tej witryny. Operator strony wykorzystuje te pliki cookie, aby poprawić atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność strony internetowej.

Dezaktywacja funkcjonalnych i wydajnościowych plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej witryny.

4. Marketingowe / zewnętrzne pliki cookie
Marketingowe / zewnętrzne pliki cookie pochodzą między innymi od zewnętrznych firm reklamowych i służą do zbierania informacji o witrynach odwiedzanych przez użytkownika, np. w celu utworzenia reklamy zorientowanej na grupę docelową dla użytkownika.

 

Oto szczegóły dotyczące plików cookie, których używamy do naszej witryny:

1. Niezbędne pliki cookie

Dostawca Imię Cel Ważność
Ta strona internetowa  bbreite Zoptymalizowane dostarczanie obrazów do smartfonów  1 rok 
Ta strona internetowa  cookie_dismiss_ty
p
Zapamiętuje decyzję o kategoriach plików cookie, które zostaną użyte  1 rok 
Ta strona internetowa  PHPSESSID Identyfikacja sesji  z zamknięciem przeglądarki 
Ta strona internetowa  resolution Zoptymalizowane dostarczanie obrazów do smartfonów  7 dni 


2. Funkcjonalne pliki cookie

Dostawca Imię Cel Ważność
Brak dostępnych wpisów


3. Wydajne pliki cookie

Dostawca Imię Cel Ważność
Brak dostępnych wpisów


4. Marketingowe / zewnętrzne pliki cookie

Dostawca Imię Cel Ważność
Brak dostępnych wpisów


Obecnie zatwierdziłeś te kategorie plików cookie:


Tutaj możesz zmienić ustawienia plików cookie:


 
Polityka prywatności

1. Zawartość strony internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji i / lub użycie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie ma widocznego złośliwego zamiaru lub rażące zaniedbanie ze strony autora.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są bez zobowiązań. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości strony internetowej bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność autora miałaby zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym autor był świadomy treści i jeśli było to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec stosowaniu w przypadku nielegalnych treści.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że nie znaleziono żadnych nielegalnych treści na stronach internetowych, które mają być połączone w czasie tworzenia linków. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub pochodzenie powiązanych stron internetowych. Dlatego dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich połączonych stron internetowych, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników utworzonych w obrębie własnej strony internetowej dla autorów, a także do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków i listach mailingowych tworzonych przez autora oraz wszystkich innych formach baz danych, które można pisać dostęp zewnętrzny. W przypadku nielegalnych, błędnych lub niekompletnych treści, aw szczególności za szkody, które wynikają z wykorzystania lub nieużywania informacji przekazanych w taki sposób, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca witryny sieci Web, do której nawiązano, a nie osoba, która jedynie odsyłam do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie, marki i prawa do znaków towarowych
Autor zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, do używania obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez niego lub do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych , sekwencje wideo i teksty, które nie podlegają licencjom.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiedniego prawa o markach i znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wspomnienie o nich nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe i marki nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą autora.

4. Ochrona danych
O ile istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi jest - o ile jest to możliwe i uzasadnione - dozwolone bez ujawnienia takich danych lub z dostarczeniem anonimowych danych lub pseudonimów. Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych jako część informacji o firmie lub podobnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały specjalnie zażądane, jest zabronione . Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. Spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, która odnosiła się do tej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, nie są już zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają tym samym nienaruszone.


 
Pouczenie dotyczace rezygnacji

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Telefon, ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Der Widerruf ist zu richten an:

Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
faks: +34 (952) 535 258
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703
E-Mail: info@sayalongasol.com

Mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.