Adres
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703Numer identyfikacji podatkowej: B-92105097
Wlasciciel przedsiebiorstwa: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe czasami używają tak zwanych plików cookie. Służą one do tego, aby nasz zakres usług był bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów.


 
Polityka prywatności

1. Zawartość strony internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji i / lub użycie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie ma widocznego złośliwego zamiaru lub rażące zaniedbanie ze strony autora.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są bez zobowiązań. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości strony internetowej bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność autora miałaby zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym autor był świadomy treści i jeśli było to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec stosowaniu w przypadku nielegalnych treści.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że nie znaleziono żadnych nielegalnych treści na stronach internetowych, które mają być połączone w czasie tworzenia linków. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub pochodzenie powiązanych stron internetowych. Dlatego dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich połączonych stron internetowych, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników utworzonych w obrębie własnej strony internetowej dla autorów, a także do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków i listach mailingowych tworzonych przez autora oraz wszystkich innych formach baz danych, które można pisać dostęp zewnętrzny. W przypadku nielegalnych, błędnych lub niekompletnych treści, aw szczególności za szkody, które wynikają z wykorzystania lub nieużywania informacji przekazanych w taki sposób, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca witryny sieci Web, do której nawiązano, a nie osoba, która jedynie odsyłam do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie, marki i prawa do znaków towarowych
Autor zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, do używania obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez niego lub do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych , sekwencje wideo i teksty, które nie podlegają licencjom.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiedniego prawa o markach i znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wspomnienie o nich nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe i marki nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą autora.

4. Ochrona danych
O ile istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi jest - o ile jest to możliwe i uzasadnione - dozwolone bez ujawnienia takich danych lub z dostarczeniem anonimowych danych lub pseudonimów. Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych jako część informacji o firmie lub podobnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały specjalnie zażądane, jest zabronione . Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. Spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, która odnosiła się do tej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, nie są już zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają tym samym nienaruszone.


 
Pouczenie dotyczace rezygnacji

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Telefon, ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Der Widerruf ist zu richten an:

Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703
E-Mail: info@sayalongasol.com

Mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.