Adres
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703
faks: +34 (952) 535 258Numer identyfikacji podatkowej: B-92105097
Wlasciciel przedsiebiorstwa: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies (ciasteczka)
Strony internetowe czasami używają tak zwanych plików cookie. Służą one do tego, aby nasz zakres usług był bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów.

 
Polityka prywatności

1. Zawartość strony internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji i / lub użycie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie ma widocznego złośliwego zamiaru lub rażące zaniedbanie ze strony autora.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są bez zobowiązań. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości strony internetowej bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność autora miałaby zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym autor był świadomy treści i jeśli było to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec stosowaniu w przypadku nielegalnych treści.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że nie znaleziono żadnych nielegalnych treści na stronach internetowych, które mają być połączone w czasie tworzenia linków. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub pochodzenie powiązanych stron internetowych. Dlatego dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich połączonych stron internetowych, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników utworzonych w obrębie własnej strony internetowej dla autorów, a także do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków i listach mailingowych tworzonych przez autora oraz wszystkich innych formach baz danych, które można pisać dostęp zewnętrzny. W przypadku nielegalnych, błędnych lub niekompletnych treści, aw szczególności za szkody, które wynikają z wykorzystania lub nieużywania informacji przekazanych w taki sposób, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca witryny sieci Web, do której nawiązano, a nie osoba, która jedynie odsyłam do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie, marki i prawa do znaków towarowych
Autor zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, do używania obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez niego lub do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych , sekwencje wideo i teksty, które nie podlegają licencjom.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiedniego prawa o markach i znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wspomnienie o nich nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe i marki nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą autora.

4. Ochrona danych
O ile istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi jest - o ile jest to możliwe i uzasadnione - dozwolone bez ujawnienia takich danych lub z dostarczeniem anonimowych danych lub pseudonimów. Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych jako część informacji o firmie lub podobnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały specjalnie zażądane, jest zabronione . Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. Spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, która odnosiła się do tej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, nie są już zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają tym samym nienaruszone.


 
Pouczenie dotyczace rezygnacji

Użytkownicy mają następujące prawo do odwołania:

Możesz odstąpić od umowy w formie pisemnej (np. List, faks, e-mail) w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres ten przypada po otrzymaniu tych instrukcji w formie pisemnej, ale nie przed zawarciem umowy, a także przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz nasze obowiązki zgodnie z § 312e ust. 1 zdanie 1 BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Terminowe wysłanie zawiadomienia o odwołaniu uważa się za wystarczające do spełnienia okresu odwołania.

Odwołanie powinno zostać wysłane

Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
telefon komórkowy: +34 (608) 170 703
faks: +34 (952) 535 258
E-Mail: info@sayalongasol.com

Mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Konsekwencje odwołania

W przypadku skutecznego odwołania usługi otrzymane przez obie strony muszą zostać zwrócone, a wszelkie otrzymane korzyści (np. Odsetki) zwrócone. Jeśli nie jest możliwe zwrócenie usługi w części lub w całości lub jeśli może ona zostać zwrócona tylko w pogorszonym stanie, możliwe jest, że będziesz musiał zapewnić odszkodowanie za utratę wartości. Może to oznaczać, że będziesz musiał wywiązać się ze zobowiązań wynikających z umowy za okres poprzedzający odwołanie. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Okres zaczyna się dla Ciebie po wysłaniu zawiadomienia o odwołaniu i dla nas po otrzymaniu tego samego.

Specjalna notatka:

Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie, jeśli umowa została wykonana w całości przez obie strony na wyraźne żądanie przed wykonaniem prawa do odwołania.